Kaboom är ett mobilt vetenskapscenter som strävar till att hos besökaren väcka nyfikenhet och intresse kring allt som finns omkring oss; maskiner som hjälper oss i vardagen, ord som förmedlar kunskap, bilder som väcker tankar, ljud som omger oss, osv. - en miljö fylld med mackapärer och mojänger där besökaren får lägga sej själv i blöt och upptäcka, känna och testa! Vi vill kontinuerligt utveckla Kaboom till att bli en pedagogiskt fungerande helhet som skall stöda skolan och lärarna i att väcka intresse för naturvetenskaperna.

                           

         Stationen Crescendo.  - "Liten tuva fäller stort lass".                                                       Stationen Fakirstolen. - Aj!

Nyfiken i en strut! :-)