En upplevelsemiljö byggs upp av ett antal stationer där var och en station på ett inspirerande sätt beskriver olika fenomen inom naturvetenskaperna.

Nyfiken i en strut! :-)